Oznamy

Vážení rodičia, 

MŠ SR v súvislosti s vývojom pandemického obdobia vydalo dokument, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ na šk. rok 2020/2021 s účinnosťou

od 16.9.2020.

Dokument je spracovaný formou Dodatku č.2 k školskému poriadku a je prispôsobený

na podmienky našej MŠ.

Oboznámte sa s uvedeným dokumentom a v plnej miere ho budú všetky deti, ich rodičia

i všetci zamestnanci MŠ dodržiavať.

Riaditeľstvo MŠ po dohode so zriaďovateľom MČ BA Dúbravka Vám oznamuje, že prevádzka MŠ Sekurisova v šk. roku 2020/2021 bude:
 

v mesiaci september 2020: od 7:00 - 16:00 h
 

október 2020 - do jún 2021: od 7:00 - 17:00 h.

Oznam o zmene prevádzky MŠ

Na základe rozhodnutia MČ BA- Dúbravka Vám riaditeľstvo MŠ oznamuje, že sa od 7.09.2020 upravuje čas prevádzky MŠ Sekurisova od 7,00 – do 17,00 h pre zákonných zástupcov, ktorí pracujú mimo MČ Dúbravka.

Ďakujeme za pochopenie.

Všeobecné záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Dokumenty potrebne k nástupu dieťaťa do MŠ
v 1. deň

Milí rodičia,
 

v tomto období, keď sa škôlkou neozýva detský smiech a Vy trávite s deťmi viac času, pripravili sme
pre Vás v mesiaci apríl 2020  metodický materiál, ktorý podľa záujmu a Vašich možností môžete s deťmi realizovať.

 

Metodický materiál určený pre jednotlivé triedy nájdete tu na web stránke MŠ v sekcii Metodický materiál pod heslom. Heslo Vám bude doručené pani Uhrinovou formou e-mailu a bude priradené podľa triedy, ktorú Vaše dieťa navštevuje v školskom roku 2019/ 2020.
 

Ak budete mať záujem, môžete nám po obnovení prevádzky MŠ priniesť do tried pracovné listy dieťaťa a my ich zaradíme do jeho portfólia, ktorý Vám doručíme na konci školského roka.
 

Želáme Vašim rodinám veľa zdravia a tešíme sa na Vaše deti.
 

S úctou kolektív MŠ Sekurisova BA-Dúbravka. 
 

Vážení rodičia,

riaditeľstvo MŠ Vám oznamuje, že od 4. februára 2020 (utorok) bude materská škola zabezpečovať pitný režim pre deti (podľa platnej právnej úpravy) vo všetkých triedach MŠ nasledovne:
 

  • každé dieťa bude mať svoj pohár vo všetkých triedach
     

  • pani učiteľka bude podávať deťom podľa ich potreby pitnú čistú vodu (bude k dispozícii v nádobe počas celej prevádzky MŠ vo všetkých triedach).


Uvedené organizačné zabezpečenie pitného režimu pre deti vyplýva z písomného usmernenia, ktoré bolo MŠ doručené po obhliadke priestorov MŠ Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Bratislave.

".....zabezpečenie pitného režimu detí počas celého pobytu v zariadení donáškou pollitrových fliaš z domu s nápojom neznámeho pôvodu je z hľadiska hygienického neprípustné." - citácia písomného stanoviska RÚVZ v BA.


Ďakujeme za pochopenie.

Milí rodičia,

vzhľadom na aktuálny nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie na SR, v záujme ochrany zdravia Vašich detí a zamestnancov MŠ Vám riaditeľstvo MŠ oznamuje, že sa triedne ZRPŠ v 3. triede - "Motýliky" dňa 29.9.2020 a 4. triede - "Sovičky" dňa 30.9.2020 neuskutoční.

Všetky informácie, ktoré mali byť predmetom stretnutia triedneho ZRPŠ Vám budú zaslané e-mailom v uvedené dni.

V prípade akýhkoľvek otázok týkajúcich sa diania v MŠ kontaktujte riaditeľku MŠ na

t.č.: 0940 503 917.

Všetky informácie týkajúce sa školskej jedálne, stravovania detí v MŠ kontaktujte vedúcu ŠJ: 02/32 10 16 54 alebo 0949 149 160.

Ďakujeme za pochopenie.

© 2023 MŠ SEKURISOVA.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now