Chcete sa ku nám pridať?

ZAPISOVANIE DO MATERSKÝCH ŠKÔL DO KONCA MÁJA

 

Elektronický zápis detí do materských škôl v školskom roku 2020/2021 sa začal 1. apríla 2020. Mestská časť Bratislava-Dúbravka jeho termín predĺžila do 30. mája. Stačí kliknúť na web mestskej časti www.dubravka.sk a v sekcii Potrebujem vybaviť – prijatie dieťaťa do materskej školy vyhľadať online formulár.

 

Elektronické zapisovanie https://www.dubravka.sk/sk/Potrebujem-vybavit/Skolstvo-vzdelavanie-a-sport/formular.html

 

Vytlačenú žiadosť zákonný zástupca potom odovzdá do vybranej materskej školy, pričom odovzdanie neprebehne osobne, ako sa plánovalo, ale žiadosť stačí vhodiť do schránky v materskej škole.

 

Žiadosť riaditeľky zaevidujú a spravidla do 15 . júla zašlú rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí.

 

Potvrdenie od lekára nateraz nie je potrebné, bude ho však treba doložiť dodatočne do 30. júna.

Okrem zákonom stanovených podmienok určuje riaditeľka MŠ v súlade s
§ 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materských školách v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. ostatné podmienky prijímania detí  po prerokovaní s pedagogickou radou :

 

-  ak bude viac žiadostí ako je kapacita materskej školy zohľadňuje sa prijímanie súrodencov detí už navštevujúcich danú MŠ ak spĺňa legislatívne podmienky prijatia.

© 2023 MŠ SEKURISOVA.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now