O nás

Naša materská škola je 4 - triedna, poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. 

Triedy

Bee
Ladybug
Drawing of Owl
Watercolor Butterfly 8
Chcete sa ku nám pridať?

Online formulár - žiadosť o pijatie dieťaťa do materskej školy.

Kontakt

Sekurisova 10

841 02  Bratislava
Slovenská republika